Microsoft SQL Developer-Office job-  Chromepet, Chennai